Pentru informarea locuitorilor satului Colonița

Articole UTILE

Prin prezenta, în vederea colaborării, administrația IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.4, vă informează despre posibilitatea internărilor programate a pacienților pentru ingrijiri paliative și geriatrici (potrivit cerințelor Anexei Ordinului MS nr.602 „Cu privire la activitatea serviciului geriatrie din RM”, indicații/contraindicații — în anexă).

Pentru intermare se admite bilet de trimitere-extras (formular 027/e) de la medicul de familie întocmit conform exigențelor stipulate în pct.55 Normelor metodologice de aplicare a Programul unic (ordinul nr.596/404 din 21.07.2016) și polița de asigurare activă.

1.    Beneficiarii secțiilor de geriatrie:

-pacienții cu orice patologie cronică cu vârsta de la 65 ani; -durata tratamentului 9-10 zile.

2. Beneficiarii secției de îngrijiri medicale paliative (de la 18 ani în sus):

-pacienți de toate vârstele, cu maladii cronice în stadiu avansat și alte boli cu prognostic limitat (Cr. gr.III-IV, ictus cerebral cu complicații, intervenții chirurgicale mari/femur/bazin etc), care nu răspunde la tratamentul curativ sau progresează;
-prognostic limitat cu speranță de viață sub 12 luni; -prezența unor simptome necontrolate, suferință psiho-emoțională sau spiritual semnificativ și/sau prezintă un anumit nivel de dependență;
-durata spitalizării până la 30 zile anual.

3.   Instituția acordă servicii staționare contra plată:

-Beneliciarilor de îngrijiri medicale paliative zi/pat; -Staționar de zi;
-Servicii de kinetoterapie și fizioterapie, masaj.

Internarea se efectuează prin programarea pacienților până la ora 15:00, conform cerințelor stipulate mai sus la următoarele contacte telefonice:

  1. Șef secție Îngrijiri paliative – Tatiana ALANDARENCO, tel: (022) 295 627 / mob: 067300761;
  2. Șef secție Geriatrie comună și Îngrijiri paliative — mina STOICOVA, te1: (022) 295 712/mob: 069 49 95 93;
  3. Asistent social    Mariana Ciobanu, tel: 069164944;
  4. Medic secție Geriatrie comună și Îngrijiri paliative — Tatiana Muravca, tel:069631545; 5. Anticamera: 022295678.

N.B. Internarea pentru beneficiarii secției de îngrijiri medicale paliative se efectuează obligatoriu cu prezența fizică: copiilor sau rudelor, tutorele, asistentul social al pacientului/ei, ș.a.

Distribuie: