Pentru informarea locuitorilor satului Colonița

Prin prezenta, în vederea colaborării, administrația IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.4, vă informează despre posibilitatea internărilor programate a pacienților pentru ingrijiri paliative și geriatrici (potrivit cerințelor Anexei Ordinului MS nr.602 „Cu privire la activitatea serviciului geriatrie din RM”, indicații/contraindicații — în anexă). Pentru intermare se admite bilet de trimitere-extras (formular 027/e) de la medicul de […]

Continuați să citiți