Consultație publică! Drumurile locale din satul Colonița

Documente Utile Primar

Dacă problemele ce țin de aprovizionarea cu apă potabilă și construcției rețelelor de canalizare centralizată în s.Colonița sunt practic soluționate, atunci problema drumurilor locale în satul nostru rămâne actuală.

Unul din motive este lipsa totală de surse financiare pentru construcția acestora și inexistența proiectelor naționale și internaționale pentru drumuri locale. Un alt motiv este costul enorm al acestor tip de lucrări. Mai există și o altă problemă, este vorba despre lipsa proiectelor tehnice și a expertizelor pentru construcția drumurilor, care de asemenea necesită surse financiare și timp pentru executare. Primarul satului, dna Angela Zaporojan, în anul 2019 a executat lucrări de proiectare a următoarelor străzi:

Nr.
d/o
Nr.devize Denumirea străzilor Valoarea totală
mii lei
1.   Str. Stejarilor 2291,57
2.   Str. Pădurilor 489,22
3.   Str. M. Viteazul sector I 283,61
4.   Str. M. Viteazul sector II 889,25
5.   Str. Tohatin (sector) 1645,59
6.   Str.V. Alecsandri  (sect.) 1474,01
7.   Str. B.P.Hașdeu (sector) 1262,58
8.   Str. Alexandru cel Bun 1213,49
9.   Str. Nucarilor 1466,17
10.   Str. Luceafărul 267,38
11.   Str. M.Eminescu (sect.) 371,59
12.   Str. Salcâmilor 352,11
13.   Str. Dacilor 589,47
14.   Str. Movileni (sector) 820,75
15.   Str. Valea lui Simon 4133,17
16.   Str. Nicolina 332,69
17. Deviz local nr.2-2 Acces spre str. Unirii 944,53
18. Deviz local nr.2-3 Str. Plecan 1 058,85
19. Deviz local nr.2-4 Str. Tighina 1 815,70
20. Deviz local nr.2-5 Str. Unirii, et.III (sector) 1 938,54
21.   Str. M.Drăgan 1 590,8 (preț din 2015)
22.   Reparația str.Tineretului 1 071,7 lei
23.   Str. Valea Lacului 1 102,63
24.   Str. Greaca (etapa I) 2 815,68
25.   Str. Greaca (etapa II) 200,57

Rămâne să găsim surse proprii de finanțare, una din soluții fiind scoaterea la licitație a proprietății APL sau schimbarea destinației terenurilor.

În continuare, rugăm locuitorii satului să selecteze din străzile sus menționate, în funcție de gradul lor de deteriorare și importanță pentru a începe construcția lor în acest an.

Distribuie: