Consultație publică! Drumurile locale din satul Colonița

Dacă problemele ce țin de aprovizionarea cu apă potabilă și construcției rețelelor de canalizare centralizată în s.Colonița sunt practic soluționate, atunci problema drumurilor locale în satul nostru rămâne actuală. Unul din motive este lipsa totală de surse financiare pentru construcția acestora și inexistența proiectelor naționale și internaționale pentru drumuri locale. Un alt motiv este costul […]

Continuați să citiți