Anunț consultări publice privind proiectarea extinderii stației de epurare din s. Colonița

Primăria satului Colonița anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea la 14.08.2023 a deciziei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru activitatea planificată și […]

Continuați să citiți

Anunț Privind organizarea consultării publice

Primăria satului Colonița, inițiază, începând cu data de 24.07.2023 consultările publice privind elaborarea proiectului de decizie a Consiliului Sătesc Colonița pe chestiunea privind concesionarea/delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a satului Colonița. Necesitatea consultărilor publice, elaborării şi adoptării proiectului de decizie are ca scop obținerea opiniei publice asupra subiectului susmenționat. Pentru concesionarea/delegarea serviciului public se […]

Continuați să citiți

Primăria s.Colonița anunță consultări publice

Anunț Privind organizarea consultării publice a Proiectului de decizie Primăria satului Colonița în comun cu Postica Constantin, inițiază, începînd cu data de 01.11.2022 consultarea publică privind elaborarea proiectului de decizie a Consiliului Sătesc Colonița „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic în detaliu în vederea stabilirii destinației terenurilor cu numerele cadastrale 0149102597, […]

Continuați să citiți

Primăria s.Colonița anunță consultări publice

Anunț Privind organizarea consultării publice a Proiectului de decizie privind aprobarea regulamentului cu privire la cimitire Primăria satului Colonița, inițiază, începînd cu data de 27.04.2022 consultarea publică privind elaborareaa proiectului de decizie a Consiliului Sătesc Colonița „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire”. Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este necesară pentru […]

Continuați să citiți

Consultări publice

Stimați locuitori a satului Colonița, vă reamintim că pentru azi 10.03.2022, ora 17:00 în incinta primăriei s. Colonița în sala de ședințe, sunt preconizate consultări publice pe chestiunea „Planurile urbanistice zonale privind valorificarea unor terenuri de pe traseul Chișinău- Vadul lui Vodă ” (în zona lui Hanul lui Vasile). Sunt invitate toate persoanele cointeresate. Distribuie:

Continuați să citiți

Consultări publice!

Atenție! Se propune locuitorilor satului Colonița, pentru consultări publice și indentificarea celei mai reușite schițe de proiect al Monumentului Eroilor Căzuți în lupte. Varianta I Varianta II Varianta III Varianta IV Distribuie:

Continuați să citiți

Consultație publică! Drumurile locale din satul Colonița

Dacă problemele ce țin de aprovizionarea cu apă potabilă și construcției rețelelor de canalizare centralizată în s.Colonița sunt practic soluționate, atunci problema drumurilor locale în satul nostru rămâne actuală. Unul din motive este lipsa totală de surse financiare pentru construcția acestora și inexistența proiectelor naționale și internaționale pentru drumuri locale. Un alt motiv este costul […]

Continuați să citiți