Oraș curat cu e – Deșeul reciclat

Liceul Teoretic Gh. Ghimpu

La data de 18.03.2019, în curtea L. T. „ Gh. Ghimpu” se va petrece procesul de colectare a ,,e-Deșeurilor’’, așa că toți locuitorii sunt îndemnați să nu rămână indiferenți și să contribuie la colectare.

Una dintre problemele cu care se confruntă Republica Moldova și care rămâne a fi nesoluționată până la moment, este gestionarea incorectă a deșeurilor, în special a celor de tipul Echipamentelor Electrice și Electronice (DEEE-uri) și a Bateriilor portabile uzate, denumite în continuare ,,e-Deșeuri’’. Din lipsă de informare și conștientizare, o mare parte a populației continuă să depoziteze\arunce aceste deșeuri periculoase împreună cu restul deșeurilor menajere. Doar împreună avem puterea de a genera o schimbare substanțială și a educa întreaga comunitate. Astfel îndemnăm toți cetățenii să participe în cadrul proiectuui cu mesajul ecologic „ Colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice (DEEE)”.

Prin intermediul proiectului „ Oraș curat cu e-deșeuri reciclate”, se propune să se asigure locuitorii mun. Chișinău cu o rețea de colectare a e-deșeurilor, inclusiv asigurarea posibilității ultimului deținător al deșeurilor de a le putea preda gratuit asociației, pentru a putea fi ulterior supuse reciclării, în acest mod contribuind direct la reducerea cantității de deșeuri depozitate la groapa de gunoi, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, rezultate din deșeurile nevalorificate și implicit la protejarea mediului înconjurător și a sănătății populației.

Prin intermediul rețelei de colectare și reciclare a acestor deșeuri, se va reduce contaminarea mediului cu substanțe chimice periculoase dar și riscul de expunere la diverse boli a populației în conformitate cu prevederile obiectivului 9 al strategiei pe Țară GEF S6P (Promovarea și susținerea eliminării POP și a poluanților chimici de interes global la nivelul comunității).

Se vor înregistra și rezultate economice din moment ce majoritatea deșeurilor sunt constituite din componente ce conțin materiale care pot fi recuperate prin reciclare și reduse astfel în circuitul economic contribuind la creșterea economică a țării. Prin implementarea proiectului, se va pune la dispoziția beneficiarilor, în mod gratuit tomberoane pentru colectare, asigurând de asemenea un serviciu regulat de colectare, inclusiv și procesul de reciclare, o abonare gratuită la Revista „Managementul Deșeurilor”. La nivelul mun. Chișinău, se vor întreprinde toate măsurile necesare pentru informarea, instruirea și implicarea activă a beneficiarilor în colectarea și depozitarea e-Deșeurilor în tomberoanele oferite, evitând astfel aruncarea acestor deșeuri periculoase la rampa de gunoi.

Spune „Da” pentru Comunitatea Ta!

Text și foto: cercul ,, Micul fotograf”, cercul „Tineri jurnaliști”, cercul ,,Webdesign”.

Distribuie: