Anunț

Articole

CONSILIUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE ELECTORALE

Colonița     nr.  1/11

Anunță modalitatea recepționării cererilor privind eliberarea listelor de subscripție candidaților independenți, a cererilor și documentelor în vederea înregistrării grupurilor de inițiativă sau a concurenților electorali la alegerile locale se va efectua începând cu data de 30   septembrie 2023  și până la data de 06 octombrie 2023, pe adresa: mun. Chișinău satul Colonița str. Ștefan cel Mare 3 , după cum urmează:

a) 30 septembrie 2023, între orele 10.00   –   13.00 (fara pauza  de masă).

b)  01 octombrie 2023, între orele 10.00   –   13.00 (fara pauza  de masă).

c)  02 octombrie 2023, între orele 9.00 – 17.00 (pauza de masă 12.00 -13.00)

d)  03 octombrie 2023, între orele 9.00   –   17.00 (pauza de masă 12.00 -13.00)

e)  04 octombrie 2023, între orele 9.00   –   17.00 (pauza de masă 12.00 -13.00)

f)  05 octombrie 2023, între orele 9.00   –   17.00 (pauza de masă 12.00 -13.00)

g)  06 octombrie 2023_, între orele 9.00   –   17.00 (pauza de masă 12.00 -13.00)

Telefon: 067579168

Distribuie: