Atenție!!! Spre atenția părinților, care au copii de vârstă preșcolară

Centrul de Sănătate

Spre atenția părinților, care au copii de vârstă preșcolară și care solicită a fi încadrați la studiu în grădinița recent reconstruită din s. Colonița, str. B. P. Hasdeu nr.5.
Sâmbătă, 03.02.2018 în incinta Centrului de Sănătate Publică Colonița vor fi prezenți toți specialiștii, pentru a organiza controlul medical a copiilor care vor frecventa grădinița.
Cu sine să aveți cartea medicală și un caiet de 12 foi pentru grădiniță.

Distribuie: