Informarea cetățenilor cu privire la executarea bugetului satului Colonița pentru anul 2019

Buget Transparent

Conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, rapoartele anuale privind executarea bugetelor locale pe care il administrează și a componentelor acestuia se întocmesc de către autoritățile executive locale și se prezintă spre aprobare consiliilor locale pînă la 15 martie a anului următor perioadei de gestiune. Rapoartele privind executarea bugetului oferă informații referitor la:

– venituri;
– cheltuieli;
– sold bugetar (excedent/deficit);
– surse de finanțare

Rapoartele respective conțin indicatorii aprobați, precizați, executați, precum și datoriile inregistrate in anului precedent.

Mai multe detalii le gasiti în formularele anexate insotite de nota narativa:

Distribuie: