Informarea cetățenilor cu privire la executarea bugetului satului Colonița pentru anul 2019

Conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, rapoartele anuale privind executarea bugetelor locale pe care il administrează și a componentelor acestuia se întocmesc de către autoritățile executive locale și se prezintă spre aprobare consiliilor locale pînă la 15 martie a anului următor perioadei de gestiune. Rapoartele privind executarea […]

Continuați să citiți