Convocarea Consiliului Sătesc Colonița 01 aprilie 2019 ora 17.00

Proiecte de Decizii Ședințe

La 1 aprilie 2019 , ora 17.00 în sala de şedinţe a Primăriei se convoacă şedinţa  ordinară    a Consiliului  sătesc.
ORDINEA DE ZI:
1.Cu privire la atestarea și repartizarea soldului disponibil .
Raportor:Glijin Olga, contabil șef
2.Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor satului Colonița.
Raportor:Glijin Olga, contabil șef
3.Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copilului la grădiniță.
Raportor:Glijin Olga, contabil șef
4.Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxei pentru salubrizare.
       Raportor: Ecaterina Tăbăcaru, specialist.
5.Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației din 14.02.2018 privind vînzarea-cumăpărarea unui teren proprietate APL.
         Raportor: Braghiș Vasile,specialist
6.Cu privire la Notificarea Oficiului  teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat privind abrogarea deciziei consiliului local nr.1/2 din 16.01.2019.
          Raportor: Braghiș Vasile,specialist
7.Cu privire la aprobarea proceselor-verbale și proiectului de delimitare a terenurilor Fondului Silvic, proprietatea statului de terenurile proprietate a APL.
Raportor: Braghiș Vasile,specialist
8.Cu privire la schimbarea modului de folosință a unor terenuri agricole în terenuri ocupate de pensiuni agroturistice. 
      Raportor: Braghiș Vasile,specialist
9.Cu privire la casarea plantațiilor perene.
  Raportor: Braghiș Vasile,specialist
10.Cu privire la vînzarea- cumpărarea terenului aferent construcției nr. 0149206371.01.
        Raportor: Braghiș Vasile,specialist
11.Cu privire la vînzarea- cumpărarea terenului aferent construcțiilor amplasate pe terenul cu numărul cadastral 0149206377.
       Raportor: Braghiș Vasile,specialist
12.Cu privire la vînzarea- cumpărarea terenului aferent construcțiilor amplasate pe terenul cu numărul cadastral 0149206375.
     Raportor: Braghiș Vasile,specialist   
13.Cu privire la delimitarea unor  terenuri din proprietatea UAT Colonița din sectorul cadastral 0149102.
    Raportor: Braghiș Vasile,specialist
14.Cu privire la delimitarea unor terenuri din proprietatea UAT Colonița din sectorul cadastral 0149108.
Raportor: Braghiș Vasile,specialist
15. Cu privire la delimitarea unui teren  din proprietatea UAT Colonița din sectorul cadastral 0149101.
Raportor: Braghiș Vasile,specialist  
16.Cu privire la formarea  bunurilor imobile prin separare din contul terenului cu numărul cadastral 0149101228.  
Raportor: Braghiș Vasile,specialist     
17.Cu privire la expunerea la licitație pentru vînzarea-cumpărarea unui teren.
Raportor: Braghiș Vasile,specialist
18.Cu privire la  cererea unui grup de cetățeni privind anularea  deciziei nr.8/7 din 24.11.2017.
Raportor: Braghiș Vasile,specialist
19.Cu privire la cererea GȚ”Morari Vasile Ion”privind vînzarea-cumpărarea  terenului cu numărul cadastral 0149206487.
          Raportor: Braghiș Vasile,specialist
20.Cu privire la cererea GȚ”Morari Vasile Ion” privind transmiterea în folosință cu încheierea contractului de arendă a terenului cu numărul cadastral 0149206487”
Raportor: Braghiș Vasile,specialist
21.Cu privire la cerererea cet.Bîzgu Eugeniu privind amenajarea terenului adiacent lotului privat.
Raportor: Braghiș Vasile,specialist
22.Cuprivire la autentificarea dreptului de proprietate asupra  terenului de pe lîngă casă.
Raportor: Braghiș Vasile,specialist
23.Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenurilor din sectorul 0149104.
Raportor: Braghiș Vasile,specialist
24.Cu privire la operarea unor modificări în decizia consiliului satesc Colonița nr,9/9 din 22.12.1999 și nr.1/9 din 24.01.2001.
Raportor: Braghiș Vasile,specialist
25.Cu privire la cererea   lui Darii Lilian și Barburoș Mariana  privind prelungirea contractului de arendă a terenuluii cu numărul cadastral 0149101100.
Raportor: Braghiș Vasile,specialist
26.Cu privire la cererea lui Darii Lilian privind vînzarea-cumpărarea  suprafeței neprivatizate din terenul cu numărul cadastral 0149101100.
Raportor: Braghiș Vasile,specialist

Distribuie: