Primăria s.Colonița anunță consultări publice

Activitatea Primăriei Articole

Anunț

Privind organizarea consultării publice a Proiectului de decizie privind aprobarea regulamentului cu privire la cimitire

Primăria satului Colonița, inițiază, începînd cu data de 27.04.2022 consultarea publică privind elaborareaa proiectului de decizie a Consiliului Sătesc Colonița „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este necesară pentru stabilirea cadrului legal privind administrarea cimitirelor din localitate, reglamentarea alocării și rezervării locurilor pentru înmormântare, efectuarea lucrărilor în cimitire și alte acțiuni pentru administrarea cimitirilor. Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare privind administrația publică locală, legislația națională privind cimitirile.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 10.05.2022 în adresa specialiștilor primăriei, dlui Braghiș Vasile și consilierului Brenici Mircea, pe adresa electronică: primariacolonita2013@mail.ru sau pe adresa poștală: str. Ștefan cel Mare 3, s.Colonița, mun. Chișinău, Primaria satului Colonița.

 Data ședinței publice și discutarea propunerilor va fi anunțat suplimentar.

Distribuie: