Serviciul de salubrizare în s. Colonița

PRIMĂRIA

Pe teritoriul s. Colonița acest serviciu a început activitatea în anii 2004-2006. Taxa pe atunci era de 10 lei de la gospodărie, șefa la acest serviciu era dna Vera Mazîlu. Mai târziu acest serviciu a fost preluat de dnul Tudor Ababii, care a activat câțiva ani. Iar mai apoi acest serviciu a fost prestat de Ion Oglindă și angajații săi, cu taxa de 25 lei pe lună de la fiecare gospodărie. În sfârșit din 2014 activează ca șef de salubrizare dnul Petru Vorotneac cu angajații, care au prestat acest serviciu.

Vrem să aducem la cunoștință locuitorilor că în obligațiunile serviciului de salubrizare au fost incluse și alte lucrări, cum ar fi:

  • Ordinea la stații de transport public
  • Ordinea în parcuri și terenuri de joacă
  • Cositul ierbii
  • Ordinea la intrările în sat
  • Dezăpezirea
  • Plantarea copacilor
  • Vopsitul bordurii cu var
  • Altele

Toate aceste servicii trebuiau să fie achitate din colectările de la locuitorii satului. Mai jos facem public care sunt acumulările pentru 10 luni , cheltuielile de facto și cheltuielile primăriei, pentru a putea acoperi aceste servicii.

Din tabel se vede clar că primăria trebuia să acopere circa 200 000 lei pentru 10 luni pentru serviciul de salubrizare.

Din 1300 de gospodării până 2018 au încheiate 754 de contracte, dintre care 141 scutite. Numai pe salariu la muncitori pentru 10 luni au fost achitate 198 888,47 lei, ceia ce nu acoperă colectările care sunt 138 833,00 lei, nemaivorbind de motorina cheltuită, piese de schimb la tractor, echipament, materiale de uz gospodăresc și altele.

Aceste date sunt făcute publice pentru a aduce la cunoștință locuitorilor satului, că cu asemenea tarife este imposibil de prestat servicii de calitate. La moment acest serviciu este prestat de o companie privată, care încearcă să presteze un serviciu de calitate. Din discuțiile cu administratorul și APL Colonița, dânsul va modifica graficul de colectare a deșeurilor.

Distribuie: