Construcția str. Mircea cel Bătrân din s. Colonița

Primar

În anul 2015 APL Colonița a executat lucrări de proiectare a străzilor Fântânilor, Columna lui Traian, Mircea cel Bătrân și Maria Drăgan, sperând că vor fi finanțate în cadrul proiectelor transfrontaliere, pentru acele localități care au înfrățire cu localități din România și Ucraina. De aceea și ne-am înfrățit cu or. Tuzla, județul Constanța și Bălțat, județul Iași.

Cu regret până la moment  nu sunt proiecte pentru drumuri locale, suntem nevoiți sa-i construim din sursele proprii. Deoarece aceste proiecte sunt foarte costisitoare, circa 2 000 000 lei fiecare, în bugetul local nu avem așa sumă, suntem nevoiți să construim doar câte o stradă pe an.

Anul acesta, 2019, am planificat construcția str. Mircea cel Bătrân, lucrările de construcție vor fi acoperite de către consiliul municipal Chișinău, care a alocat pentru s. Colonița (în dependență de numărul de locuitori din sat, puși la evidență) cu destinație specială în s. Colonița în anul 2019 sima de 2 000 000 lei (1 800 000 lei pentru construcția str. Mircea cel Bătrân și 200 000 lei pentru lucrări de proiectare a reparației grădiniței nr. 24 ”Izvoraș”, surse financiare cu destinația specială).

La început de luna februarie primarul s. Colonița a organizat o ședință cu locuitorii din str. Mircea cel Bătrân, pentru a organiza lucrările de amenajare și curățire acestei străzi, pentru a o pregăti de construcția ei.

În cadrul acestei ședințe locuitorii din această stradă au ridicat problema aprovizionării cu apă a locuitorilor, care trebuie renovată până a construi capital această stradă. Primarul satului și-a luat obligațiunea de a organiza în conlucrare cu ”S.A. Apă-Canal” și locuitorii din această stradă renovarea apeductului. De asemenea trebuie de reactualizat devizul de cheltuieli a proiectului de execuție.

Lucrările de renovare trebuie organizate în regim de urgență, deoarece planificăm în luna aprilie-mai demararea lucrărilor de construcție a străzii Mircea cel Bătrân.

Sperăm că ne vom încadra în termeni și locuitorii vor fi receptivi pentru a efectua lucrări de calitate.

Doamne ajută.

P.S. După lege fiecare proiect trebuie reactualizat (devizul de cheltuieli) dacă de la elaborarea lui au trecut 2 ani.

Distribuie: