Consultări publice

Activitatea Primăriei Articole

În scopul asigurării transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, solicităm opinia și propunerile privind aplicarea primăriei satului Colonița către Fondul Ecologic Național la proiectul investițional „Construcția rețelelor de apă și canalizare pe strada Ștefan cel Mare pe porțiunea str. Budești și str. Calea Strămoșilor”. Costul total al proiectului constituie- 3 932 110,00 lei; contribuția primăriei satului Colonița- 590 000,00 lei; contribuția locuitorilor- 30 000,00 lei; suma solicitată de la Fondul Ecologic Național- 3 312 110,00 lei

Documentația tehnică de proiect este aprobată, avizele corespunzătoare de către primărie au fost obținute în modul stabilit.

Propunerile, sugestiile urmează a fi adresate la telefonul:067579168; 068326701; 067579166; 079579164 și la adresa electronică: primariacolonita2013@mail.ru și primariacolonita2017@gmal.com

Distribuie: