ANUNȚ

Articole Primar

În legătură cu neachitarea datoriei pentru serviciul de apă și canalizare a locuitorilor blocului (cămin) str. 31 August 4 în mărime de 39 590 lei 76 bani, sunt invitați toți locuitorii blocului nominalizat pentru data de 18.08.2021, orele 18:00 în incinta primăriei.

Prezența tuturor este obigatorie, locuitorii care nu se vor conforma vor fi deconectați de la apeduct.

Distribuie: