Spre Atenția Tuturor Locuitorilor Pe Str. Ștefan Cel Mare (Pe Porțiunea Str. Budești Și Calea Strămoșilor) Din S. Colonița

Activitatea Primăriei

APL Colonița anunță, joi 16 aprilie 2020 în intervalul de timp: 9:00-15:00, proiectantul care execută lucrările ce țin de rețelele de apeduct și canalizare, d-nul Igor Balagula, v-a fi la fața locului pentru a stabili locurile instalării căminelor de canalizare și clarificarea branșamentelor de apeduct pentru fiecare gospodărie.

Pentru o conlucrare eficientă, solicităm prezența obligatorie, în caz contrar amenajarea căminelor vor fi la discreția proiectantului.

Distribuie: