Activitatea Primăriei Articole

La fiecare ploaie puternică în satul nostru sunt zone de risc de inundație . Din lipsa mijloacelor financiare acest lucru nu a fost posibil de executat mai mulți ani. Anul acesta din vânzarea terenurilor, proprietate APL Colonița, am indentificat surse necesare pentru lucrările de proiectare și a fost pus în lucru proiectul tehnic ce ține de construcția sistemului pluvial din partea de răsărit a satului și anume toate străzile ce intersectează str. Răsăritului.

Costul lucrărilor de proiectare a fost de 143 800 lei, mai apoi primăria Colonița a achitat suma de 20 000 lei, pentru verificarea documentației de proiect și deviz la obiectul „Reparația capitală a str. Răsăritului și sistemului pluvial din s. Colonița , mun. Chișinău” (raportul se face public). Costul acestor lucrări constituie 16 849,76 mii lei ceea ce constituie o sumă foarte mare pentru bugetul satului . Urmează să indentificăm acestă sumă pentru a putea implementa acest proiect atât de necesar oamenilor din satul nostru.

Distribuie: