Stadionul din satul Colonița își schimbă aspectul

Activitatea Primăriei Articole

Pentru a avea posibilitatea și condiții de a duce un mod sănătos de viață, promovarea deprinderilor pozitive de viață, a solidarității și implicării active a copiilor și tinerilor, Primăria satului Colonița și Asociația Obștească „Academia Viitorul”, au încheiat un acord de parteneriat social privind întreținerea și modernizarea stadionului sportiv al satului Colonița.

Ca activități ce urmează a fi promovate sunt activități sportive, educaționale, culturale, ecologice și de responsabilizare și implicare socială a tinerilor.

În special se v-a atrage atenția dezvoltării fotbalului.

De asemenea, activitățile descrise precum și alte forme de susținere vizează și păturile social-vulnerabile și persoanele aflate în condiții speciale (persoană care suferă de anumite dizabilități, pensionari, persoane aflate în neputință etc.).

În vederea îndeplinirii obligațiunilor asumate, părțile își vor acorda sprijin reciproc, vor conlucra cu bună credință, eficient, reeșind din necesitatea asigurării eficacității activității desfășurate.

La moment Asociația Obștească ” Academia Viitorul” a procurat și instalat 300 de banchete pentru suporteri și a fost instalat iluminatul întregului stadion.

În numele tuturor locuitorilor satului Colonița aducem sincere mulțumiri conducerii Asociația Obștească „Academia Viitorul”, domnului Țipordei Grigore.

APL Colonița face apel către toți locuitorii satului SĂ PĂSTRĂM!

Distribuie: