Soluții pentru a nu sista activitatea serviciului de salubrizare în s. Colonița

Activitatea Primăriei Articole

În legătură cu acumularea datoriei pentru serviciul de salubrizare (circa 60 000 lei) și eschivarea a unor locuitori de la achitare sub diferite forme (ascunderea numărului de persoane care de facto locuiesc, familii plecate peste hotare ș.a.). Primăria Colonița solicită ca toți locuitorii satului, în regim de urgență, (până la sfârșitul lunii august) să achite bonurile de plată/ să perfecteze actele cu indicarea corectă a numărului de persoane.

În rezultatul evaluării activității serviciului de salubrizare și calculul surselor acumulate și surselor financiare care se cheltuie pentru depozitarea deșeurilor, combustibilul și salariul muncitorilor în condițiile existente sunt șanse mari ca acest serviciu să nu mai activeze.

În circumstanțele date, APL Colonița este nevoită să întreprindă anumite măsuri și anume:

*Aplicarea către persoanele care se eschivează de la încheierea contractelor sau date eronate în contracte, a amenzii în mărime de la 1500 lei până la 3000 lei ( art. 180 Cod Contravențional), iar către persoanele care se eschivează de la plata serviciului de salubrizare, aplicarea amenzii conform articolului 181 Cod Contravențional, de la 900 lei până la 1800 lei;

*În familiile unde sunt 1-2 persoane să fie evacuat doar deșeurile din tomberon, tot ce este în plus, să fie achitat suplimentar (fiecare sac 10 lei).

*În familiile de la 3 persoane și mai mult se ridica gratis încă un sac, pe lângă tomberon;

*Începând cu luna septembrie până în noiembrie, de 2 ori pe lună, într-o zi anumită (veți fi anunțați) vor fi evacuate deșeurile de provenență vegetală (crengi, frunze, iarbă etc.) contra plată;

Primarul satului, Angela Zaporojan solicită ca toți locuitorii satului să se conformeze acestor reguli, pentru a nu majora taxa pentru salubrizare sau evitarea situației de sistare a activității acestiu serviciu.

Mulțumim pentru înțelegere!

Sugestii, propuneri și întrebări le adresați la tel:068707777(lucrător a serviciului de salubrizare) ; 068594855 (contabil); 079579164 (primar).

Distribuie: