Regulamentul desfășurării concursului de desen către Ziua satului Colonița

Articole Centrul de Cultură Hramul Localității

Primaria satului Colonița împreună cu Centrul de Creație și Agrement  invită toți doritorii să participe la concursul de desen cu genericul:
„Colonita-satul meu gradina-n floare”. Concursul este organizat către  Ziua  satului, aniversarea de 415 ani de la prima atestare documentară a localității celebrată la 21 septembrie de Hramul bisericii „Nasterea Maicii Domnului”.

Perioada si modul de desfășurare a concursului :

– Concursul are drept scop de a favoriza creșterea conștiinței civice, identificării cu satul, istoria și cultura sa;
-La concurs pot participa toți doritorii satului ;
-Concursul este divizat în trei categorii: copii, adolescenti, maturi;
-Desenele vor fi depuse la Centrul de Creație și Agrement .Termenul limită pentru prezentarea lucrărilor este pana la data de 18.09.20.(Dnei Zinaida Bejenari directorul Centrului, telefon de contact 078118485)
-Desenul trebuie să fie de dimensiuni minime corespunzătoare formatului A4 si mai mari;
-Desenele prezentate la concurs nu se restituie participanţilor, vor rămâne afișate pe panoul Centrului pentru a fi admirate de locuitorii satului, demonstrate în scopuri instructive şi de promovare a imaginii ;
– Examinarea desenelor prezentate la concurs se va efectua de către o Comisie de evaluare (în continuare – Comisie), formată din pictori profesioniști din sat împreună cu administrația satului;
-Comisia va evalua desenele prezentate, conform criteriilor de evaluare, care vor include tehnica de desen utilizată, originalitatea şi mesajul transmis;
– Stabilirea rezultatelor se va realiza conform baremelor de evaluare, de la 1 la 10, în
funcţie de punctajul obţinut, fiind realizat un clasament unic pentru toate desenele
prezentate la concurs;
-În funcție de rezultatele obţinute, Comisia va nominaliza câștigătorii concursului. Informația privind câștigătorii concursului va fi publicată pe site-ul instituției;
– Câștigătorii concursului vor fi menționați cu diplome și premii oferite de către Primăria Colonița si înmânate personal de către primarul satului dna A. Zaporojan în cadrul unei ceremonii la Primărie.

Informații suplimentare la nr.de telefon : 078118485 Dna Zinaida Bejenari

Distribuie: