Propuneți soluție pentru serviciul de salubrizare din Colonița…

Articole CONSILIUL LOCAL INFORMAȚII Primar PRIMĂRIA SATUL COLONIȚA UTILE

Parcă ar fi un blestem serviciul de salubrizare, care este prestat în satul Colonița de diferiți agenți economici. Până nu demult a fost prestat de domnul Vorotneac Petru cu echipa, costul fiind de 25 de lei de la gospodărie. Evacuarea avea loc în fiecare săptămână, se evacua tot. Dar puțini cunosc că în fiecare an APL Colonița achita din bugetul local încă câte 25 de lei pentru fiecare gospodărie, în decurs de un an (ex: anul 2018 circa 200 000 lei) și acoperea aceste cheltuieli, dar în ultimul timp aceștea nu prestau serviciul de calitate, iar sacii erau rupți de câini și împrăștiați pe drumurile satului.

Apoi, a fost o salvare adresarea agentului ” Ecogospodar” în persoana administratorului Barbăneagră Adrian, care a promis că va putea presta aceste servicii cu 25 lei , ca mai apoi să-l mărească până la 50 lei de gospodărie și astăzi avem ce avem, adică problema salubrizării satului Colonița rămâne o problemă gravă. Pe de o parte locuitorii din sat nu vor să încheie contracte de salubrizare, motivând ( și au dreptate) că nu se evacuează regulat, pe de altă parte antreprenorul nu evacuează sistematic, că oamenii nu plătesc pentru acest serviciu.

Un cerc vicios, care nu are capăt.

Ca rezultat ne înnecăm în gunoi umplem toate, dealurile și satul !!!!

Câteva săptămâni în urmă primarul satului, Zaporojan A. împreună cu echipa de consilieri și cetățeni ai satului sau convocat într-o ședință împreună cu administratorul serviciului de salubrizare Barbăneagră Adrian și au încercat să găsească o soluție pentru ameliorarea situației dificile ce ține de evacuarea deșeurilor, înaintând administratorului solicitările ce țin de serviciul prestat și calitatea acestora, a locuitorilor din sat. În urma discuțiilor s-a decis ca antreprenorul să evacueze sistematic iar APL Colonița să informeze despre necesitatea încheierii contractelor de salubrizare tuturor locuitorilor satului Colonița.

APL Colonița solicită propuneri constructive de la locuitorii satului, la problema ce ține de salubrizare.

Distribuie: