Prima de asigurare medicală pentru anul 2024

Articole INFORMAȚII RECOMANDATE

În sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), statutul de persoană asigurată conferă dreptul la servicii medicale necesare în volumul integral de asistenţă medicală prevăzut de Programul unic al AOAM şi acordat de prestatorii de servicii medicale contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Agenția Teritorială Centru a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) Vă aduce la cunoștință faptul că, până la data de 31 martie 2024, inclusiv, sunt aplicate facilități la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă, în temeiul prevederilor Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2024 nr. 420 din 22.12.2023.

Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, calculată conform prevederilor art. 17 alin.(4) din Legea 1585/1998 a fost stabilită pentru anul 2024 în sumă de 12 636 lei.

Prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2024 a fost stabilită achitarea primei în sumă fixă pînă la 31 martie după cum urmează:

1014,0 lei – achită proprietarii de terenuri cu destinație agricolă, cu excepția grădinilor și loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă, cu excepția pensionarilor și persoanelor cu dizabilități, dacă totodată ei nu sunt întreprinzători individuali (fondatori de ÎI, GȚ, deținători de patentă).

1622,0 lei – achită persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, inclusiv pensionarii sau persoanele cu dizabilitate.

2028,0 lei – achită fondatorii de întreprinderi individuale; fondatorii de gospodării țărănești; titularii de patentă de întreprinzător; persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosință terenuri cu destinație agricolă; persoanele fizice care dau în arendă unități de transport, încăperi, utilaje sau alte bunuri materiale, cu excepția terenurilior cu destinație agricolă; persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal. Dacă aceste categorii de persoane enumerate dețin concomitent statut de pensionar sau persoană cu dizabiltate, obligația nu se stinge – ei sunt obligați să achite prima de asigurare medicală în
sumă fixă (modificarea art. 23 alin. (4) la Legea 1593/2002, publicată în Monitorul Oficial din 30.12.2022).

Alți cetățeni ai RM neangajați și neasigurați de Guvern la fel au obligația de a achita 2028 lei pînă la 31 martie.

4056 lei – achită avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați, mediatorii neangajați, persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie.

Persoanele ce nu vor achita prima de asigurare în sumă fixă până la 31 martie inclusiv, începând cu data de 1 aprilie 2024 vor achita prima de AOAM în mărime de 12 636 lei, cu achitarea penalităţii de întârziere – 0,1% din prima de asigurare pentru fiecare zi de întîrziere (12,64 lei per zi) conform prevederilor art. 23 alin.1) la Legea 1593/2002 și art. 30 alin. (1) la Legea 1593/2002. (cu modificările și completările ulterioare)

Totodată, ținem să Vă informăm, că fondatorii de gospodării țărănești, întreprinderi individuale sunt obligați să achite prima de asigurare în sumă fixă indiferent de faptul dacă entitatea nu are activitate.

Distribuie: