Pentru informarea locuitorilor satului Colonița

Articole UTILE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea Impotriva incendiilor, Hotărârii de Guvern nr. 1159 din 24.10.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova”, precum și în scopul asigurării securității la incendiu în perioada pregătirii și desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor și culturilor tehnice din anul 2023, vine cu următoarele recomandări către toți producătorii agricoli și autoritățile de resort:

  1. Începerea procesului de recoltare cu divizarea masivelor în sectoare cu aria de maxim 30 ha cu delimitarea acestora prin fâșii cosite cu lățimea de minim 6 m și fâșii arate cu lățimea de minim 4 m, eliberate de paie și resturi vegetale;
  2. Organizarea alimentării tehnicii cu carburanți și lubrifianți la punctele de alimentare special amenajate, fiind interzis transportul și transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, precum și alimentarea în lanuri sau la distanțe mai mici de 100 m de acestea;
  3. Asigurarea masivelor cu fâșii arate cu lățimea de minim 4 m dea lungul drumurilor;
  4. Dotarea punctelor de recoltare cu posturi de intervenție în caz de incendiu, amenajate pe platforme mobile (remorci) pentru asigurarea intervenției rapide. Lanurile în care se efectuează lucrări de recoltare urmează a fi dotate cu tractoare cu pluguri, discuitoare și cisterne cu apă;
  5. Tehnica agricolă, precum și tehnica cu motoare cu ardere internă antrenată în campania de recoltare se va dota cu sisteme de eșapare a gazelor fierbinți, instalații parascântei, stingătoare de incendiu și mijloace de prima intervenție;
  6. Asigurarea controlului riguros cu privire la securitatea anti-incendiară al tuturor edificiilor destinate depozitării și păstrării cerealelor și furajerelor;
  7. Organizarea curățirii agregatelor și pieselor combinelor și mașinilor antrenate în procesul de recoltare la finele zilei de lucru și/sau până la intrarea tehnicii agricole în lanuri;
  8. Desemnarea persoanelor responsabile de sectoare pentru perioada recoltării spicoaselor și colectării nutrețurilor;
  9. Organizarea pazei în regim non-stop a lanurilor de grâu și altor culturi cu pericol de incendiu;
  10. Asigurarea organizării instruirii personalului antrenat în campania de recoltare.
Distribuie: