Mulțumim S.A.”Apă-Canal”

Articole INSTITUȚII PUBLICE Primar PRIMĂRIA

La solicitarea primarului satului Angela Zaporojan în conlucrare cu administrația S.A.”Apă-Canal” au fost plombate și restabilite părțile carosabilului deteriorat ca rezultat a lucrărilor de reparație la rețelele de apeduct și rețelele de canalizare.

În numele tuturor locuitorilor satului- Mulțumim frumos.

Distribuie: