Licitaţie De Vânzare A Terenurilor

Activitatea Primăriei Articole

Primăria satului Coloniţa mun Chişinău, anunţă pentru data de 19.05.2020; 26.05.2020; 02.06.2020; 10.06.2020, ora 15:00, în incinta primăriei, desfășurarea licitației de vânzare- cumpărare „cu strigare” a următoarelor terenuri:

  1. Teren agricol, nr. cadastral 0149102522, suprafața 2,5003 ha, prețul inițial 600 000 lei;
  2. Teren agricol, nr. cadastral 0149101310, suprafața 0,3 ha, prețul inițial 400 000 lei;
  3. Teren agricol, nr. cadastral 0149101311, suprafața 0,2004 ha, prețul inițial 270 000 lei;
  4. Teren agricol, nr. cadastral 0149101312, suprafața 0,6304 ha, prețul inițial 530 000 lei;
  5. Teren agricol, nr. cadastral 0149101228, suprafața 4,7818 ha, prețul inițial 5 200 000 lei;
  6. Teren pentru construcții, nr. cadastral 0149206378, suprafața 0,5121 ha, prețul inițial 1 600 000 lei.

Acontul- 10% din prețul inițial se va transfera: Primăria s. Colonița, cod IBAN MD75TRPDAK371210B02815AA, Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat, TREZMD2X, c/f 1006601000037, sau în casă. Taxa de participare- 500 lei se va achita în casa primăriei. Informații suplimentare la tel: 022579165; 067579168.

Distribuie: