Licitaţie De Vânzare A Terenurilor Pentru Construcție

Articole Licitații Publice

Primăria satului Coloniţa mun Chişinău, anunţă pentru data de 10.03.2020, 17.03.2020, 24.03.2020, 31.03.2020 ora 15.00 în incinta primăriei,  desfăşurarea licitaţiei de vânzare-cumpărare “cu strigare”  a următoarelor terenuri, modul de folosință – pentru construcție, amplasate în intravilanul satului Coloniţa după cum urmează:

Distribuie: