Licitaţie De Vânzare A Terenurilor

Articole Licitații Publice

Primăria s. Colonița mun. Chișinău, anunță pentru data de 14.02.2023 la ora 15:00, desfășurarea în incinta primăriei a licitației „cu strigare” de vânzare-cumpărare a următoarelor bunuri proprietate UAT Colonița:

-Teren p/u construcții, locativă, intravilan, bonitatea lipsește, nr.Cadastral 0149206490, suprafața 0,0626 ha, preț inițial 360 000lei;
-Teren p/u construcții, locativă, intravilan, bonitatea lipsește, nr.Cadastral 0149206491, suprafața 0,0633 ha, preț inițial 360 000lei;
-Teren p/u construcții, comercială și prestări servicii, intravilan, bonitatea lipsește, nr.Cadastral 0149110311, suprafața 0,0547 ha, preț inițial 450 000lei;

Acontul 10% din prețul inițial se va transfera: Primăria s. Colonița, cod IBAN MD75TRPDAK 371210B02815AA Ministerul Finanțelor, Trezorăria de Stat TREZMD2X, c/f 1007601006689 sau în casă. Taxa de participare-600 lei persoane fizice, 1200 lei persoane juridice se va achita în casa primăriei. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la licitație este 13.02.2023 ora 15:00. Informații suplimentare la tel. 022579165, 067579168.

Distribuie: