Drum nou de importanță majoră, recent construit la Colonița.

Articole INFORMAȚII Primar PRIMĂRIA SATUL COLONIȚA

De curând au fost finisate lucrările ce țin de strada Tohatin, stradă de o importanță deosebită, deoarece intersectează 6 străzi și este strada ce face legătură cu sectoarele Ciocana Veche și sectorul Nou dinspre com. Tohatin.

De asemeni circulă pe acestă stradă toți locuitorii spre cele mai importante instituții din sat și anume Liceul Teoretic „Gheorghe Ghimpu”, centru de Sănătate, grădinița nr. 24 „Izvoraș” și biserica „Nașterea Maicii Domnului” și alte instituții.

Costul lucrărilor conform schiței de proiect este de 12835771, 27 lei. Această sumă a fost achitată din următoarele surse:

  • bugetul satului Colonița 580 920, 00 lei finanțe obținute prin schimbarea destinației pământului conform Hotărârii de Guvern nr. 1116 din 2016.
  • 94150, 00 lei de la Bugetul de stat, pentru Infrastructura Drumurilor Publice Locale.
  • 610701,27 lei Consiliul Municipal Chișinău.

În ziua de duminică, 22 septembrie 2019 parohul bisericii din sat „Nașterea Maicii Domnului” părintele Victor a binecuvântat drumul recent construit și a urat sănătate la toți cei care vor merge pe acest drum.

Cu cuvânt de felicitare a venit și primarul satului Angela Zaporojan, care a mărturisit că la început a fost doar dorința mare de a construi acest drum, iar lipsa finanțelor a creat ceva dificultăți, însă toate au fost lichidate și la moment rămâne să ne bucurăm de acest drum.

Felicitări pentru toți locuitorii satului Colonița!

Distribuie: