Anunț Privind organizarea consultării publice

Articole

Primăria satului Colonița, inițiază, începând cu data de 24.07.2023 consultările publice privind elaborarea proiectului de decizie a Consiliului Sătesc Colonița pe chestiunea privind concesionarea/delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a satului Colonița. Necesitatea consultărilor publice, elaborării şi adoptării proiectului de decizie are ca scop obținerea opiniei publice asupra subiectului susmenționat.

Pentru concesionarea/delegarea serviciului public se va organiza licitație în modul stabilit. Principalele cerințe către potențialul operator sunt expuse în caietul de sarcini pentru organizarea licitației. Concesionarea serviciului de salubrizare se preconizează pentru 10 ani. În rezultatul licitației va fi desemnat câștigătorul concursului care va încheia din nume propriu contracte cu locuitorii satului la tarifele propuse de prestatator și aprobate în rezultatul licitației. Actualizarea/ modificarea tarifelor va fi posibilă doar cu aprobarea consiliului local.

Prestatatorul de serviciu care va câștiga licitația, va fi obligat șă dețină autorizație de activitate în domeniu, să asigure precolectarea, colectarea, sortarea, transportarea și depozitarea deșeurilor la poligoanele specializate.

Alte detalii privind concesionarea/delegarea serviciului de salubrizare sunt expuse în caietul de sarcini care poate fi accesat pe pagina oficială a primăriei www.colonita.md

Propunerile pe chestiunea supusă consultărilor publice pot fi depuse până pe data de 14.08.2023 la reprezentanții primăriei, dnei Gonearuc Cristina, dlui Braghiș Vasile și dnei. Gheorghiță Elena, și la adresa electronică: primariacolonita2013@mail.ru sau pe adresa poștală: str. Ștefan cel Mare 3, s. Colonița, mun. Chișinău, Primaria satului Colonița. Data ședinței publice pentru discutarea propunerilor și sugestiilor se stabilește pentru 22.08.2023, ora 17:00, ședința va avea loc în sala de ședințe din incinta primăriei s. Colonița.

Distribuie: