Liceul Teoretic Gheorghe Ghimpu anunță despre admiterea elevilor la studii liceale anul 2019-2020

Articole


Liceul Teoretic Gheorghe Ghimpu anunță admiterea la studii liceale pentru anul de studii 2019 – 2020, începând cu data de 09.07.2019.

Admiterea şi înmatricularea se organizează în clasa a X-a, la profil umanist conform prevederilor ordinului nr. 793 din 24.06.2019. Numărul de locuri vacante 25 .

I. etapa : – 9-26 iulie – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs;

II. etapa : – 5-13 august – depunerea actelor pentru Înscriere; – 13 august stabilirea listei finale a elevilor admiși;

Actele necesare pentru admitere vor fi depuse în anticameră la secretariat:

1. Cererea de înscriere cu indicarea profilului;
2. Certificatul de absolvire a gimnaziului în original și în copie (autentificată de către directorul instituției absolvite);
3. Copia buletinului de identitate. În cazul în care candidatul nu a atins vârsta de 16 ani, se acceptă copia certificatului de naștere;
4. Adeverință medicală;
5. Patru fotografii cu dimensiunile 3×4 cm.
6. Copia diplomelor la olimpiadele raionale, naționale, internaționale (dacă există).

Telefon de contact: 022579304

Distribuie: