Anunț consultări publice privind proiectarea extinderii stației de epurare din s. Colonița

Activitatea Primăriei Articole

Primăria satului Colonița anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea la 14.08.2023 a deciziei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru activitatea planificată și anume elaborarea proiectului „ Extinederea  stației de epurare din satul Colonița” gestionată de S.A „Apă-Canal Chișinău”.

Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu din data de 15.08.2023 și pe pagina oficială a Agenției și primăriei satului Colonița.

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă la sediul Agenției de Mediu și primăriei s. Colonița comentarii/ observații la conținul deciziei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunț până la momentul expirării termenului  de 30 de zile de contestare. Publicul interesat poate consulta la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă și depune propuneri, observații la sediul autorității competente- Agenția de Mediu str. Albișoara nr.38 mun. Chișinău și primăria satului Colonița str. Ștefan cel Mare nr.3.

Distribuie: