Adunarea generală a satului Colonița

Articole Primar Ședințe

La 29 mai 2022, ora 15:00, în incinta Centrului de Creație și Agrement, se preconizează adunarea generală a locuitorilor satului Colonița cu următoarea ordine de zi:
1. Raport privind activitatea primarului 2019-2021;
2. Perspectivele pentru perioada 2022-2023;
3. Problemele cu care se confruntă comunitatea;
4. Diverse

Rugăm prezența tuturor locuitorilor satului Colonița!

Distribuie: